X
تبلیغات
تحقیقات عمران و آزمایشگاه

تحقیقات عمران و آزمایشگاه

کارهای تحقیقاتی ساختمان

تبادل موضوعات

لطفآ پیام بگذارید.
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی 1389ساعت 3:52  توسط مهدی یوسفی  | 

آزمایش شماره2

آزمایش لوشاتلیه _ لوشاتلی

هدف ازمایش:

بدست اوردن میزان تورم خمیر سیمان یا انبساط سیمان

وسایل مورد نیاز:

1.انبرک لوشاتلیه

2.کولیس اندازه گیری

3.شیشه های 4*4 و 3*3

4.وزنه 100 گرمی جهت تعادل

5.استوانه برای برداشتن اب

6.حوضچه اب معمولی وجوش

7.ترازوی دیجیتال

8.دستکش

9.بیلچه

10.ظرف جهت ساختن خمیر سیمان

مصالح مورد نیاز:

1.سیمان 300 گرم برای 6 نمونه

2.اب 75 میلی لیتر

کولیس:

کولیس دو خط کش دارد خط کش میلیمتری یا بزرگ خط کش کوچک یا ورینه

اهمیت آزمایش:

هر سیمان با هر ناخالصی نمی شود استفاده کرد با این ازمایش میزان تورم بدست می اید و مقدار ناخالصی

مشخص می شود .

عمده معایب ناخالصی های سیمان:

1.وجودبعضی از ناخالصی های زائد مثل آهک

2.سرعت جذب آب کم می شود

روش آزمایش:

مخلوط سیمان را اماده کرده و مقداری سیمان در انبرک ریخته که در سه مرحله انبرک راپر کرده و در مرحله سوم خمیر سیمان را در سطح بالتری از انبرک ریخته و با انگشت شصت فشار میدهیم که با انبرک هم سطح شودو آن را یک تا دو ساعت در جوار هوای ازاد قرار می دهیم و بعد از ان را به مدت 24 ساعت در حوضچه اب معمولی قرار می دهیم بعد از 24 ساعت نمونه را از حوضچه خارج کرده و فاصله دو دهانه انبرک را با کولیس اندازه می گیریم.حوضچه اب جوش اماده می کنیم و نمونه را به همراه انبرک به مدت یک ساعت در حوضچه اب جوش قرار می دهیم .

نکته1: اندازه بعد از 24 ساعت حوضچه اب معمولی .

نکته2: بعداز یک ساعت که در اب جوش بود انبرک را بیرون اورده و با کولیس انداره گیری می کنیم .

نتیجه کلی ازمایش در مرحله اول:

اختلاف اندازه 24 ساعت اب معمولی و1 اعت اب جوش نباید از 10 میلی متر بیشتر شودو اگر از 10میلیمتر بیشتر شد ازمایش را به روش دوم تکرار می کنیم .

مرحله دوم ازمایش:

سیمان خشک را از کیسه بیرون اورده و ان را به مدت یک هفته بر روی سطح صاف ریخته که در این مدت ان را به هم زده تا در جوار هوای ازاد قرار بگیرد و بعد از یک هفته ازمایش را به روش مرحله اول تکرار می کنیم .

نتیجه کلی آزمایش مرحله دوم :

اختلاف اندازه 24 ساعت حوضچه اب معمولی و1 ساعت  اب جوش نباید از 5میلیمتر بیشتر شوداگر از این مقدار بیشتر ناخالصی دارد و این سیمان را از رده خارج می کنیم .

نکته دیگری که باید به ان توجه کرد این است که به هنگام قرار دادن سیمان در انبرک باید دهانه انبرک ازاد باشد.

جواب ازمایش:

                                                                           39.55 ═══ 24

                                                                             47.2 ═══1

                                                      ═7.65   39.55 _47.2

با توجه به اختلاف بین این دو نمونه سیمان قابل قبول است.

خطاهای آزمایش:

1.اشتباهات فرد در مورد بسته کردن دهانه انبرک

2.عدم دقت در قرائت کولیس

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388ساعت 18:37  توسط مهدی یوسفی  | 

آزمایشهای مصالح ساختمانی

آزمایش شماره 1

آزمایش زمان گیرش سیمان

1_زمان گیرش اولیه

2_زمان گیرش نهائی

زمان گیرش نهائی زمانی است که اگر نوک سوزن ویکات را بر روی سطح خمیر سیمان رها کنیم در ان فرو نرود.

                   زمان گیرش اولیه2  /  1+ 90 =زمان گیرش نهائی

 

هدف از آزمایش :

بدست اوردن زمان گیرش اولیه سیمان.

وسایل مورد نیاز:

1.دستگاه ویکات

2.شیشه 40*40

3.شیشه 8*8

4.ترازوی سه محوری ohaus

5.ترازوی دیجیتال

6.بیلچه

7.کاردک

8.استوانه برای برداشتن اب

9.دستگاه رطوبت ساز

10.دستکش

مصالح مورد نیاز:

سیمان              گرم        500

آب                 میلی لیتر   125

شرح ازمایش:

دستگاه ویکات: صفحه مستطیل و مربع شکل برای قرار گرفتن مخروط ویکات مخروطی به ارتفاع  40 میلیمترجهت قالب گیری و سوزنی به قطر 1 میلیمتر جهت فرو رفتن سیمان پیچ سمت چپ برای مماس کردن نوک سوزن ویکات بر روی سطح سیمان پیچ سمت راست برای صفر کردن صفحه مدرج که صفحه مدرج برای نشان دادن مقدار نفوذ سوزن در خمیر سیمان است و میله ای که سوزن ویکات به انتهای ان وصل شده و تحت اثر وزن میله در خمیر سیمان فرو می رود.

ترازوی ohaus :

دارای سه محور که محور اول 10 گرم محور دوم 100 گرم و محور سوم 1/ گرم می باشد . در این ترازو باید وزنه در بین شیارها قرار گرفته و قفل شود.

دستگاه رطوبت ساز:

چون خمیر سیمان رطوبت خود را از دست می دهد و تبخیر می شود و برای انکه رطوبت خود را حفظ کند از این دستگاه استفاده می شود.

/c (20-30)    ══                                                              w =فرمول استاندارد نارائی سیمان

C مقدارسیمان    و   w مقدار اب  

روش آزمایش:

500 گرم سیمان بر روی صفحه 40*40 به صورت ابخوره در اورده با استوانه 125 میلی لیتر اب را به طور کامل در داخل سیمان می ریزیم در مدت 30ثانیه سیمان اطراف را در داخل سیمان می ریزیمو ان را حدود 4تا5 دقیقه بهم می زنیم و گلوله بزرگ را برداشته و داخل دو دست خوب ورز می دهیم که فاصله بین دو دیت 10تا15 سانتیمتر است مرحله بعد مخروط را ازسمت کوچک دهانه در کف دست قرار می دهیم و خمیر سیمان را در داخل ان قرار می دهیم تا وقتی تا وقتی سیمان به کف دست برسد و قسمت اضافی را با کاردک برداشته و ان را برمی گردانیم وبا کاردک سطح قسمت کوچک را صاف کرده وکمی فشار داده تا حبابهای هوا ازان خارج شودوان رازیر دستگاه ویکات قرار داده و نوک سوزن را برروی سطح ان قرارمیدهیم و اولین قرائت را می خوانیم.

نکته آرمایشگاهی: زمانی که اخرین قطره اب را به سیمان اضافه کردیم زمان گیرش اولیه شروع می شود.

نتیجه کلی ازمایش:

زمان گیرش اولیه سیمان زمانی است که نوک سوزن ویکاتmm  25 در خمیر سیمان فرو رود.

خطا های ازمایش:

1.سوزن ویکات بعد از چند مرحله کار دارای انحنا میشود.

2.کمی وزیادی اب

3.یکنواخت نبودن سیمان

4.دمای محیط

محل تلاقی نقطه mm 25 با خط نمودار زمان گیرش اولیه مشخص می شود.

جواب ازمایش:

                         100     90      80        70     60       50    40      30        20       10

                       25         26      30         34    35       39       39       40      40        40  

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی 1388ساعت 14:48  توسط مهدی یوسفی  | 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور 1388ساعت 9:9  توسط مهدی یوسفی  |